2018-19 Junior Varsity Squad

 • White LinkedIn Icon
 • White Twitter Icon
 • White Google+ Icon

Annika P.

Sophomore

 • White LinkedIn Icon
 • White Twitter Icon
 • White Google+ Icon

Caitlin C.

Junior

 • White LinkedIn Icon
 • White Twitter Icon
 • White Google+ Icon

Casey M.

Junior

 • White LinkedIn Icon
 • White Twitter Icon
 • White Google+ Icon

Chase H.

Junior

 • White LinkedIn Icon
 • White Twitter Icon
 • White Google+ Icon

Daniela V.

Sophomore

 • White LinkedIn Icon
 • White Twitter Icon
 • White Google+ Icon

Elise L.

Junior

 • White LinkedIn Icon
 • White Twitter Icon
 • White Google+ Icon

Emersyn M.

Sophomore

 • White LinkedIn Icon
 • White Twitter Icon
 • White Google+ Icon

Gigi C.

Junior

 • White LinkedIn Icon
 • White Twitter Icon
 • White Google+ Icon

Kassedy H.

Junior

 • White LinkedIn Icon
 • White Twitter Icon
 • White Google+ Icon

Kate D.

Sophomore

 • White LinkedIn Icon
 • White Twitter Icon
 • White Google+ Icon

Kennedy C.

Junior

 • White LinkedIn Icon
 • White Twitter Icon
 • White Google+ Icon

Kyra M.

Sophomore

 • White LinkedIn Icon
 • White Twitter Icon
 • White Google+ Icon

Lauren B.

Sophomore

 • White LinkedIn Icon
 • White Twitter Icon
 • White Google+ Icon

Macey J.

Junior

 • White LinkedIn Icon
 • White Twitter Icon
 • White Google+ Icon

Maci A.

Sophomore

 • White LinkedIn Icon
 • White Twitter Icon
 • White Google+ Icon

Reese H.

Sophomore

 • White LinkedIn Icon
 • White Twitter Icon
 • White Google+ Icon

Sabrina E.

Sophomore