2018-19 Freshman Squad

 • White LinkedIn Icon
 • White Twitter Icon
 • White Google+ Icon

Addie B.

 • White LinkedIn Icon
 • White Twitter Icon
 • White Google+ Icon

Ava B.

 • White LinkedIn Icon
 • White Twitter Icon
 • White Google+ Icon

Ava L.

 • White LinkedIn Icon
 • White Twitter Icon
 • White Google+ Icon

Bella P.

 • White LinkedIn Icon
 • White Twitter Icon
 • White Google+ Icon

Brooke B.

 • White LinkedIn Icon
 • White Twitter Icon
 • White Google+ Icon

Cristina K.

 • White LinkedIn Icon
 • White Twitter Icon
 • White Google+ Icon

Emma T.

 • White LinkedIn Icon
 • White Twitter Icon
 • White Google+ Icon

Emma V.

 • White LinkedIn Icon
 • White Twitter Icon
 • White Google+ Icon

Georgia M.

 • White LinkedIn Icon
 • White Twitter Icon
 • White Google+ Icon

Grace C.

 • White LinkedIn Icon
 • White Twitter Icon
 • White Google+ Icon

Grace D.

 • White LinkedIn Icon
 • White Twitter Icon
 • White Google+ Icon

Isabelle M.

 • White LinkedIn Icon
 • White Twitter Icon
 • White Google+ Icon

Iza J.

 • White LinkedIn Icon
 • White Twitter Icon
 • White Google+ Icon

Jadyn E.

 • White LinkedIn Icon
 • White Twitter Icon
 • White Google+ Icon

Joey M.

 • White LinkedIn Icon
 • White Twitter Icon
 • White Google+ Icon

Kelsey P.

 • White LinkedIn Icon
 • White Twitter Icon
 • White Google+ Icon

Olivia B.

 • White LinkedIn Icon
 • White Twitter Icon
 • White Google+ Icon

Warner R.