2019-20 Freshman Squad

 • White LinkedIn Icon
 • White Twitter Icon
 • White Google+ Icon

Annabel F.

Annabel
 • White LinkedIn Icon
 • White Twitter Icon
 • White Google+ Icon

Anneliese B.

Anneliese
 • White LinkedIn Icon
 • White Twitter Icon
 • White Google+ Icon

Audrey L.

Audrey
 • White LinkedIn Icon
 • White Twitter Icon
 • White Google+ Icon

Bella P.

Bella
 • White LinkedIn Icon
 • White Twitter Icon
 • White Google+ Icon

Brayden J.

Brayden
 • White LinkedIn Icon
 • White Twitter Icon
 • White Google+ Icon

Carrie M.

Carrie
 • White LinkedIn Icon
 • White Twitter Icon
 • White Google+ Icon

Caydin M.

Caydin
 • White LinkedIn Icon
 • White Twitter Icon
 • White Google+ Icon

Colleen W.

Colleen
 • White LinkedIn Icon
 • White Twitter Icon
 • White Google+ Icon

Emily B.

Emily
 • White LinkedIn Icon
 • White Twitter Icon
 • White Google+ Icon

Erin W.

Erin
 • White LinkedIn Icon
 • White Twitter Icon
 • White Google+ Icon

Julia C.

Julia
 • White LinkedIn Icon
 • White Twitter Icon
 • White Google+ Icon

Lily C.

Lily
 • White LinkedIn Icon
 • White Twitter Icon
 • White Google+ Icon

Lyndi B.

Lyndi
 • White LinkedIn Icon
 • White Twitter Icon
 • White Google+ Icon

Nia W.

Nia
 • White LinkedIn Icon
 • White Twitter Icon
 • White Google+ Icon

Paige M.

Paige
 • White LinkedIn Icon
 • White Twitter Icon
 • White Google+ Icon

Paige T.

Paige
 • White LinkedIn Icon
 • White Twitter Icon
 • White Google+ Icon

Piper C.

Piper
 • White LinkedIn Icon
 • White Twitter Icon
 • White Google+ Icon

Reese D.

Reese
 • White LinkedIn Icon
 • White Twitter Icon
 • White Google+ Icon

Summer C.

Summer